Sterownik STC9-T230AC

MODUŁ STEROWNICZY STC9 – światłowodowy

 1. Zastosowanie

  Moduł służy do sterowania ( załączania ) żarówkami halogenowymi w znaku światłowodowym. Cykl pracy sterownika polega na włączaniu obwodu i wyłączania z częstotliwością 0.5Hz. Sterownik steruje obwodem po stronie zasilania AC230V i przystosowany jest do pracy z transformatorem max 100VA.
  Moc świecenia zależna jest od natężenia światła padającego na czujnik światła.

 2. Budowa

  Moduł składa się z obwodu zasilającego AC230V , obwodu sterującego transformatorem po stronie pierwotnej oraz obwodu wejściowego czujnika światła (nisko napięciowego). Obwód niskiego napięcia jest galwanicznie odizolowany od obwodu wysokiego napięcia.

 3. Zasada działania

  Po doprowadzeniu zasilania sterownik  mierzy prąd foto tranzystora i na tej podstawie reguluje jasnością świecenia żarówki. W celu wyeliminowania ponad znamionowych prądów przy zaświecaniu halogenu wydłużenia żywotności halogenu, proces załączenia halogenu składa się z fazy liniowego nara-stania prądu. Proces ten trwa przez około 20okresów napięcia sieciowego powodując że prąd nie przekracza wartości znamionowych. Zakres regulacji mocy świecenia jest w przedziale od 30% do 100% mocy znamionowej halogenu i zależna jest natężenia światła.

 4. Opis wejść i wyjść i sygnalizacja

  Na sterowniku są dwie diody informujące o pracy sterownika.

  Czerwona dioda  (PRACA/CZUJNIK) określa natężenie światła mierzone na czujniku. Pulsowanie równomierne informuje że natężenie światła jest wysokie, pojedyncze błyski - średnie , dwa błyski - małe , cztery błyski - bardzo małe lub brak czujnika.  Dioda zielona informuje o wysterowaniu triaca.

  Wejścia nisko napięciowe:

  CZUJ+   CZUJ-- wejście czujnika foto tranzystora
  POZIOM 47k  

  - czułość foto tranzystora ( przypinając rezystor od 2Mohm

  do 47kOhm można wpływać na podniesienie progu czułości

  czujnika. (np. podpinając 47kOhm można uzyskać mocniejsze

  świecenie halogenu w nocy)

  Wejścia i wyjścia wysoko napięciowe:

  L  , N  -  - wejście zasilania 230V AC
  P-  wyście  sterujące (triac)    obwód   zamkający P - trafo - N
 5. Schemat podpięć