Sterownik sygnalizacji świetlnej STS-MR2

Sterownik sygnalizacji spełnia wymagania Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Sterownik sygnalizacji “STS-MR2” posiada certyfikat zgodności z normami PN-EN12675 oraz HD638.

Sterownik zapewnia pełną realizację zadań przewidywanych w programie sygnalizacji przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Urządzenie to jest niezawodne, proste w oprogramowaniu i łatwe w eksploatacji oraz posiada solidną obudowę. Sterownik posiada przełączniki umożliwiające wyłączenie i załączenie sygnalizacji, wprowadzenie go w tryb pracy awaryjnej (sygnał żółty migający) lub zmianę programu w zależności od potrzeb.

  Sterownik jest wyposażony w następujące układy kontrolno-zabezpieczające:

 • zastosowano dwa mikrokontrolery w układzie logicznego sterownia,
 • wprowadzono nadzoru sygnałów czerwonych, co najmniej w grupach sygnałowych dla pojazdów,
 • wykrywania kolizji sygnałów zielonych w grupach kolizyjnych,
 • zastosowano wewnętrzny nadzór długości cyklu i właściwych czasów realizacji programów sygnalizacyjnych,
 • kontrola napięcia zasilania
 • sterownik posiadać możliwość zmiany długości cyklu bez przerywania pracy sygnalizacji,
 • zastosowano algorytmy nadzorujace: sygnaly czerwone, kolizyjnosc sygnalów zielonych oraz dlugosc cyklu,
 • w przypadku bledów lub kolizji sygnalów ich wykrywanie i przechodzenie w tryb pracy awaryjnej.

  Sterownik posiada możliwość wyboru 16 programów stałoczasowych dla każdego skrzyżowania

 • możliwość programowania dowolnego programu stało czasowego w opcji ustawień własnych.
 • możliwość bezprzewodowego programowania programów stało czasowych (poprzez sieć WiFi) i ich płynnej zmiany przy pomocy firmowej aplikacji na system operacyjny android - telefonem komórkowym,

Schemat polaczen sterownika z lampami sygnalizacyjnymi.

Schemat połączeń sterownika z lampami sygnalizacyjnymi

 

Sterownik - wymiary ,opis Grup

Schemat połączeń sterownika z lampami sygnalizacyjnymi

 

Schemat połączeń sterownika z lampami sygnalizacyjnymi

 

Aplikacja na andriod - widok ekranu

Schemat połączeń sterownika z lampami sygnalizacyjnymi

 

Przykład ekranu na suwaki

Schemat połączeń sterownika z lampami sygnalizacyjnymi

 

Instrukcja użytkowania sterownika STS-MR2

Schemat połączeń sterownika z lampami sygnalizacyjnymi